Kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid: verankerd in onze organisatie

ISO-certificeringen
Sinds 2012 beschikken wij over het ISO 9001 certificaat, waarmee is aangetoond dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de internationale normen. Daarnaast hebben we, specifiek voor onze laswerkzaamheden, een ISO 3834-2 certificering behaald. En ons milieumanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 14001.

D&B Rating 1
De gerenommeerde kredietbeoordelaar Dun & Bradstreet beoordeelt Kepser Pro-Metaal al jaren met Rating 1. Dit is de hoogst mogelijke kredietwaardigheidsklasse voor een bedrijf, met een minimaal risico op faillissement. De meest recente beoordeling vond plaats op 2013. 

Traceability
Om de herkomst van plaat- en constructiematerialen te kunnen herleiden, hebben wij een eigen registratie- en volgsysteem ontwikkeld, dat werkt op basis van barcode. Alle plaat- en constructiematerialen die binnenkomen zijn bekend, voorzien van een 3.1 certificaat, en via ons ERP-systeem tot de oorsprong te traceren. Door dit systeem is de herleidbaarheid van het materiaal gegarandeerd, hebben we altijd een actueel overzicht van de voorraad en hebben we 5% minder plaatafval. Lees ook de publicaties die in verschillende vakbladen over ons systeem zijn verschenen.

Personeelsbeleid
Kepser Pro-Metaal hecht veel belang aan goed werkgeverschap. Ons personeel kan rekenen op afwisselend werk in een schone, gezonde werkomgeving. We hanteren uitstekende arbeidsvoorwaarden, alle medewerkers kunnen gratis opleiding volgen en iedereen krijgt goede begeleiding.