Traceability. Registratie- en volgsysteem.

Weten wat exact de bron of samenstelling van een product of productonderdeel is, wordt steeds belangrijker. Voor de veiligheid en gezondheid van alles en iedereen die op de één of andere manier te maken krijgt met producten of onderdelen die bij Kepser zijn gemaakt, is het cruciaal ieder deeltje te kunnen traceren. We doen er veel aan om zo doorzichtig mogelijk te werk te gaan en om klanten uit bijvoorbeeld de voedselindustrie, de offshore markt of defensie zoveel mogelijk helderheid te verschaffen.

Om de herkomst van plaat- en constructiematerialen te herleiden, hebben we ERP ontwikkeld. Dit is ons eigen registratie- en volgsysteem. Alle plaat- en constructiematerialen die binnenkomen zijn voorzien van een 3.1 certificaat en zo via dit intelligente systeem tot de oorsprong te traceren. Doormiddel van een barcodesysteem wordt iedere processtap gescand. Dankzij ERP is de herleidbaarheid van het materiaal gegarandeerd, hebben we altijd een actueel overzicht van onze voorraad en hebben bovendien het plaatafval met 5% gereduceerd.