Kenniscentrum

Onze werkwijze

Van het eerste contact tot de levering van een product

Kepser streeft naar langdurige relaties met tevreden klanten. Tijdens een eerste kennismaking bespreken we naast uw persoonlijke wensen met betrekking tot het product daarom ook de methode van inkopen of uitbesteden van uw organisatie en de productiewijze van de onze. Hierdoor weten we vooraf al precies wat we van elkaar kunnen, mogen of moeten verwachten.

Om tot goede prestaties te komen, is het belangrijk dat we over de volgende onderwerpen overeenstemming hebben en dat we afspraken daarover helder vastleggen:

  • Uitwisselingswijze van de tekeningen
  • Aantallen en bestelfrequentie
  • Kwaliteit
  • Prijs
  • Levertijd
  • Verpakking
  • Documenten
  • Leveringswijze
  • Contactpersonen en hun verantwoordelijkheden
  • Wijze van het wijzigingsbeheer van producten en/of tekeningen

Uitwisselingswijze van de tekeningen

Digitaal aanleveren heeft de voorkeur. Vervolgens slaan wij de tekeningen digitaal op. Vooraf spreken we af, of tekeningen automatisch met een order of aanvraag worden meegestuurd, of op afroep beschikbaar zijn. Voor Kepser bruikbare converteerbare formaten zijn IGES, STEP, DXF, DWG en, voor niet te wijzigen documenten, Tiff of PDF. Handmatige schetsen, tekeningen en modellen worden door de engineering-afdeling van Kepser in het CAD-systeem omgezet. Alle producttekeningen worden gecontroleerd en, indien nodig, geschikt gemaakt voor productie. Het bepalen van de correcte plaatuitslag voor Kepser vindt plaats met behulp van het 3D CAD-model.

Aantallen en bestelfrequentie

De organisatie, productietechnieken, gereedschappen en hulpmiddelen van Kepser zijn van een niveau, dat je van een moderne leverancier van plaat- en profielwerk mag verwachten. Kepser heeft de universele gereedschappen en technieken in huis, om op een verantwoorde wijze en tegen de juiste prijs onderdelen te kunnen vervaardigen, van enkelstuks tot kleine series. De organisatie is verder deels ingericht op het repeterende karakter. Een inschatting van seriegrootte en aantal bestellingen zijn onder meer belangrijk bij de bepaling van de fabricagemethode en de daarbij behorende prijs.

Kwaliteit

Om tot een correcte prijs te komen is het zaak dat de gewenste productkwaliteit bekend is. De vereiste toleranties, maar ook de afwerking van het product zoals braamvrij, kanten gebroken, krasvrij… En verder, eventueel de conservering of oppervlaktebehandeling, wijze van lassen (laslengtes, -hoogtes en -afwerking), identificatie en overige eisen.

Prijs

Voor een correcte financiële afhandeling van de levering is het belangrijk om de afspraken vast te leggen. Denk vooral aan mogelijkheden zoals offerte met vaste prijs, prijs op basis van nacalculatie, staffelprijzen, stuks- en instelkosten. Dit geldt ook voor de verschillende betalingstermijnen en/of -kortingen en de geldigheidsduur van de prijzen.

Levertijd

In een offerte zal de levertijd met voorwaarden bij eventuele opdracht beschreven staan. Maar deze kan ook onderling worden overeengekomen. Bij ontvangst van een opdracht zullen wij de leveringsdatum schriftelijk bevestigingen. Onvoorziene afwijkingen in de voortgang van de productie geeft de afdeling logistiek tijdig aan u door.

Verpakking

Indien geen aanvullende eisen zijn gesteld, leveren we de producten deugdelijk verpakt op houten pallets of in dozen aan, zodat ze niet beschadigd raken tijdens het transport. Als u naast uw eventueel toegeleverde verpakkingsmiddelen nog andere verpakkingsvormen wenst, zoals het verpakken in kratten, dan zullen de kosten hiervoor separaat in rekening worden gebracht.

Documenten

De verzending van de producten gaat vergezeld van een verzendadvies (pakbon) met daarop minimaal vermeld het bestelnummer, aantal stuks, artikelnummer en tekeningnummer. Aanvullend kunnen we nog het projectnummer of locatienummer afdrukken. Ook de producten zijn, indien gewenst, voorzien van een sticker of label met daarop deze gegevens.

Leveringswijze

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle leveringen en prijzen af fabriek. Wanneer wij op uw uitdrukkelijk verzoek toch het transport regelen, worden de kosten voor het versturen, de kosten van de bode of de speciale vrachtkosten bij u in rekening gebracht als afzonderlijke factuurregel. Bij de gereedmelding van de order, kunt u alsnog de definitieve wijze van verzending van de betreffende order opgeven aan onze logistiek medewerker.

Contactpersonen en hun verantwoordelijkheden

Relatiebeheerder: algemeen contactpersoon, technisch en financieel eindverantwoordelijk voor onze relatie met u. Engineer: verantwoordelijk voor de productiemethode van uw product, naar aanleiding van ontvangen informatie en tekening. Logisitiek medewerker: verantwoordelijk voor levertijd, compleetheid en wijze van verzending.

Wijze van het wijzigingsbeheer van producten en/of tekeningen

Daar onze organisatie is ingericht op een repeterend karakter is het van belang, dat bekend is op welke wijze artikelen en tekeningen in het algemeen gewijzigd worden. Verder is het belangrijk te weten of de gemelde tekenfouten, verbeteringsvoorstellen e.d. ook bij u worden gecorrigeerd en/of doorgevoerd. Ook moet de aanpassing worden doorgevoerd in de artikel- en/of tekeningcodering d.m.v. letter of cijfer. Onze procedures zijn hierop afgestemd.

Productievoorbereiding

Als de afspraken gemaakt zijn, kunnen we na de voorbereiding met behulp van ons 3D-CAD systeem HiCAD, overgaan tot het vastleggen van de productiemethode. Naast de materiaallijsten wordt de route van de producten (bewerkingen zoals lasersnijden, kanten etc.) met de daarvoor benodigde tijden ingevoerd in het productiebesturingssysteem ISAH. Voor de aansturing van de lasersnijmachines wordt gebruik gemaakt van het CAM-programma WiCAM. Hierdoor kunnen we de producten en de processen van de start tot het einde organiseren en volgen. Bij de eerste opdracht en bij herhalingsorders.